×
  • 07.08.2023

Podpora záhradníckeho sektora na Slovensku

Pelargonium for Europe (Muškáty pre Európu – PfE) a Stars for Europe (Hviezdy pre Európu – SfE) sú kolaboratívne marketingové iniciatívy podporované poprednými európskymi šľachtiteľmi rastlín, ktoré boli založené s cieľom zabezpečiť dlhodobý predaj muškátov (PfE) a vianočných ruží (SfE) v Európe a podporiť širšie záhradnícke odvetvie. Tieto iniciatívy v súčasnosti vedú aktívne propagačné kampane v 22 európskych krajinách.

Dňa 1. marca 2023 sa na Slovensku začal nový program Európskej únie „Stars Unite a Europe in Bloom“ (Hviezdy spájajú rozkvitnutú Európu), ktorý bude trvať do februára 2026. Táto trojročná kampaň financovaná EÚ sa po prvýkrát vzťahuje aj na šesť krajín strednej a východnej Európy: Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Finančné prostriedky EÚ umožňujú výrazné rozšírenie predchádzajúcich aktivít v týchto krajinách o rozsiahle holistické kampane a zodpovedajúcu podporu v dosiahnutí stanovených cieľov a zásahu.

Nová kampaň EÚ je už v plnom prúde. Končí prvá sezóna muškátov, ktorá prebiehala túto jar. Teraz sa pomaly začína príprava materiálov na kampaň s vianočnými ružami, ktorá pobeží počas jesene a zimy. Medzi najdôležitejšie míľniky kampane na Slovensku zatiaľ patrí spolupráca pri podujatí pre verejnosť Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa konalo prvý júnový víkend či spolupráca s veľkým hobbymarket reťazcom, ktorý v júni prostredníctvom letákov na predajniach informoval zákazníkov o tom, ako sa starať o muškáty.

Význam vianočných ruží a muškátov pre európske okrasné záhradníctvo

Vianočné ruže spolu s  muškátmi sú významnými rastlinami európskeho okrasného záhradníctva. Každý rok sa v Európe vyprodukuje približne 100 miliónov vianočných ruží a približne 400 miliónov licencovaných muškátov. Keďže sa tieto rastliny sezónne dokonale dopĺňajú, pričom jedna sezóna sa začína krátko po skončení druhej, mnohí záhradnícki pestovatelia pestujú muškáty aj vianočné ruže. Oba produkty sa často pestujú a predávajú regionálne alebo lokálne, a preto zabezpečenie ich predaja môže podporiť stabilitu odvetvia, a to s menšími emisiami z dopravy v porovnaní s inými produktmi.

Členovia iniciatív  Pelargonium for Europe (Muškáty pre Európu) a Stars for Europe (Hviezdy pre Európu) sú svetovou špičkou v šľachtení okrasných rastlín a neustále pestujú nové, vysokokvalitné odrody muškátov a vianočných ruží. V priebehu rokov sa im podarilo výrazne zlepšiť životnosť a odolnosť odrôd dostupných v Európe, ako aj neustále rozširovať sortiment o ďalšie farby a tvary.

Dnes muškáty a vianočné ruže predstavujú kvalitu a rozmanitosť moderného šľachtenia a produkcie rastlín, všestrannosť so širokou škálou dekoratívnych štýlov a spôsobov použitia, tradíciu, keďže obe majú osobitnú kultúrnu úlohu v celej Európe, a moderné metódy produkcie, v ktorých udržateľnosť zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu. Tieto prvky sa odrážajú v programe EÚ spolu s jeho cieľom zvýšiť miestnu produkciu a podporiť výmenu poznatkov medzi pestovateľmi v celej Európe o inovatívnych technikách a technológiách v oblasti pestovania okrasných rastlín. Kampaň zahŕňa kombináciu propagácie zameranej na spotrebiteľov s cieľom zvýšiť povedomie o výhodách muškátov a vianočných ruží v kombinácii s informáciami, nástrojmi a podporou predaja zameraných na obchodnú stránku tohto odvetvia.

Propagácia medzi spotrebiteľmi a cieľovými skupinami

Spotrebiteľské aktivity zahŕňajú tradičné komunikačné aktivity s cieľom získať pokrytie v popredných mediálnych kanáloch, spoluprácu s médiami a podujatiami od časopisov až po národné televízne relácie a festivaly, ako aj viackanálové digitálne a sociálne mediálne aktivácie. Propagácia medzi spotrebiteľmi je zameraná na kľúčové cieľové skupiny, ktoré vstupujú do transformujúcich sa životných etáp, keď sa nové správanie ľahšie prijíma – predovšetkým na osoby vo veku 50 až 65 rokov (tzv. „New Life Builders“) a osoby vo veku 25 až 35 rokov („Family and Career Builders“). Na oslovenie týchto skupín je obsah strategicky navrhnutý tak, aby oslovil rôzne publikum a vkus.

Nástroje pre záhradnícky sektor

Podpora obchodu pre špecializovaný maloobchod zahŕňa materiály pre predajné miesta, komunikáciu v odvetví, vrátane zdieľania poznatkov a poradenstva v oblasti predaja a účasť na odvetvových iniciatívach. Informatívna komunikácia, ako sú prípadové štúdie a prieskumy o modernej a udržateľnej výrobe, sa dostane k pestovateľom a ďalším úrovniam dodávateľského reťazca. Pre všetkých z odvetvia sú k dispozícii fotografie, videá a mediálny obsah kampane na podporu vlastných marketingových aktivít. Tieto materiály sú k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach kampane. Materiály zamerané na obchod pre kampaň PfE nájdete na stránke www.pelargonium-trade.com a pre SfE na stránke www.sfe-trade.com.