Vilka vi är och vad vi gör

Stars for Europe stödjer hela försäljningskedjan för julstjärnor. Det är en storskalig och internationell kampanj för konsumentfrämjande som riktar sig direkt till slutkonsumenterna. Förutom marknadsföring erbjuder organisationen stöd, råd och resurser till alla medlemmar i branschen.

Stars for Europe grundades år 2000 med målet att främja och säkra långsiktig försäljning av julstjärnor i Europa. År 2020 var kampanjen aktiv i 22 europeiska länder. Den har fått stöd från EU sedan 2011. SfE har ett nära samarbete med sin marknadsföringsnämnd av odlare för att samordna ett brett utbud av aktiviteter som syftar till att öka försäljningen av julstjärnor genom att främja och stärka växtens image. SfE:s kampanjer, som genomförs av internationella byråer utformas med utvalda teman och mål som bygger på konsumenttrender och marknadsdata.

Marknadsföringsinitiativet Stars for Europe är för närvarande aktivt i 22 europeiska länder

 • Österrike(AT)
 • Belgien (BE)
 • Bulgarien (BU)
 • Kroatien (HR)
 • Tjeckien(CZ)
 • Danmark (DK)
 • Finland (FI)
 • Frankrike (FR)
 • Tyksland (DE)
 • Grekland (GR)
 • Ungern (HU)
 • Italien (IT)
 • Nederländerna (NL)
 • Norge (NO)
 • Polen (PL)
 • Rumänien (RO)
 • Slovakien (SK)
 • Slovenien (SI)
 • Spainien (ES)
 • Sverige (SE)
 • Schweiz (CH)
 • Storbitannien (UK)

Vem riktar vi oss till?

Våra marknadsföringsaktiviteter riktar sig till både konsumenter och aktörer inom den gröna industrin som är involverade i handeln med julstjärnor.

Konsumenter

Vi når konsumenterna genom en blandning av klassiska PR-aktiviteter, digital kommunikation, reklam- och marknadsföringsaktiviteter och uppmärksammade offentliga initiativ. Du kan läsa mer av vårt innehåll som vänder sig till konsumenterna på vår webbplats för konsumenter.

 

Besök webbplatsen för konsumenter >>

Grön industri

Vi når branschen på en rad olika sätt, till exempel via fackpress, nyhetsbrev och evenemang som IPM. Vi erbjuder råd om försäljning och marknadsföring, videor, foton, POS-material med mera. Vi hjälper dig gärna med de senaste marknadsföringsverktygen.

 

Marknadsföringsmaterial >>

Vem står bakom Stars for Europe?

Stars for Europe GbR har sitt säte i Bonn där ZVG (tyska centralförbundet för trädgårdsodling) finns. :

Det drivs av den specialiserade marknadsföringsbyrån Green Marketing Europe GmbH och leds på direktörsnivå av följande förädlingsföretag:

Beekenkamp B.V., Maasdijk (NL)
Dümmen GmbH, Rheinberg (DE)
Dümmen Orange Holding B.V., De Lier (NL)
Selecta Klemm GmbH&Co.KG Stuttgart (DE)
Syngenta Seeds B.V. (NL)

Träffa teamet

Projektledare

Dr. Susanne Lux
Tel: + 49 2644 981333
Mail: susanne.lux@meclux.de

Project Manager

Dr. Rainer Krämer

Mail: management@org-intern.info

Kommunikationschef

Hannah Dunne
Tel: + 44 7533 076185
Mail: communication@org-intern.info

Stars for Europe samarbetar med byråer i varje land, som genomför verksamheten i linje med sin nationella målmarknad. Dessutom spelar EU en viktig roll eftersom kampanjen har fått EU-stöd sedan 2011 enligt följande
under namnet ”Stars for Europe – Stars Unite Europe”. Från 2021-24 pågår ett nytt EU-program i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Tyskland. Om du vill veta mer om landsspecifik verksamhet och finansiering kan du läsa vanliga frågor och svar eller ta kontakt med kontaktpersonen i ditt land. Du hittar deras uppgifter på kontaktsidan.

Hitta kontaktperson för ditt land >>

Vanliga frågor

Vad gör SfE i mitt land?

Kampanjverksamheten kan variera beroende på om ett land ingår i en pågående EU-finansiering eller inte. SfE samarbetar med ett brett nätverk av byråer och frilansare för att producera material och genomföra kampanjer i 22 europeiska länder. Kontakta byrån i ditt land för konkret information om vad som händer i din närhet.

Länder som får EU-finansiering:
Våra partner arbetar med en omfattande marknadsföringskampanj i ditt land. Detta inbegriper konsument- och handels-PR i olika former, utveckling av POS-material, sociala medier med mera. Läs mer om kampanjen på EU’s webbplats.

Från 2021-24 kommer en EU-finansierad kampanj att pågå i Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna,Polen, Spanien och Sverige.

Landskampanjer som endast finansieras av industrin:
Våra partner tar fram mediematerial och skapar konsumentpressbevakning. För handeln finns gratis POS-material att ladda ner, och vår årligen uppdaterade bildbank kan användas för egna ändamål, t.ex. för att skapa innehåll i sociala medier och POS.

Hur fastställer ni mål och målsättningar?

För att få EU-stöd måste specifika mål sättas upp, t.ex. hur mycket täckning i mediepublikationer eller det totala antalet personer som nås av vårt innehåll på nätet. Våra mål definieras utifrån 20 års erfarenhet av samarbeten med ett brett nätverk av specialister.

Hur mäter ni effekten på försäljningen av julstjärnor?

Vi följer upp våra resultat genom att analysera marknadsdata över tid, vilket är ett nödvändigt krav för EU:s kampanjländer. Vi hämtar marknadsdata från en rad välrenommerade källor, bland annat GfK och AMI i Tyskland och genom att beställa konsumentundersökningar från Kantar internationellt. I Tyskland, som är den största marknaden, har t.ex. julstjärnans ställning på marknaden förändrats i positiv riktning. Mellan 2010 och 2020 ökade julstjärnan sin marknadsandel av marknaden för blommande inomhusväxter från 8 % till 11 %*. Den totala marknaden för blommande krukväxter har minskat kontinuerligt sedan 2008, men försäljningen av julstjärnor är stabil. SfE:s kampanjer ökar försäljningen och stabiliserar julstjärnans ställning på marknaden.
*AMI:s konsumentuppgifter

Vem står bakom Stars for Europe?

SfE SfE är ett marknadsföringsinitiativ från de europeiska julstjärneförädlarna Beekenkamp Plants, Dümmen Orange, Selecta one och Syngenta Flowers. På styrelsenivå representeras organisationen av förädlingsmedlemmarnas personal inom både ledning och marknadsföring.

Projektledning: Green Marketing Europe, Dr. Susanne Lux

Under Green Marketing Europe GmbH (GME) leder Dr Susanne Lux kampanjen Stars for Europe tillsammans med systerkampanjen Pelargonium for Europe. Tidigare har Susanne Lux lett många projekt inom marknadsanalys och marknadsföring inom den gröna sektorn. För att förvalta projekten får GME stöd av ett litet team av personal och frilansare.

Partnerbyråer :

SfE samarbetar med ett brett nätverk av byråer och frilansare för att producera material och genomföra kampanjer i 22 europeiska länder. Tack vare värdefulla, långvariga relationer med europeiska experter inom PR, marknadsföring och trädgårdsodling kan kampanjen leverera de allra bästa resultaten för att stödja Europas odlare, producenter och handel publicerad här.

Hur finansieras kampanjen?

Kampanjens huvudsakliga finansiering utgörs av en marknadsföringsavgift för odlare som beräknas på försäljningen av sticklingar från europeiska odlare.
Sedan 2011 har SfE framgångsrikt fått ytterligare ekonomiskt stöd från EU, vilket har gjort det möjligt för kampanjen att växa avsevärt. När en EU-kampanj pågår i vissa länder delas finansieringen för dessa länder upp: 80 % av EU och 20 % av den gröna sektorn.
De EU-finansierade länderna är ansvariga för marknadsföringskampanjer som omfattar en bred blandning av förstärkta åtgärder från PR till mediesamarbete, evenemang, POS-stöd med mera. EU-medel gör det också möjligt för SfE att ta fram centralt material som fotografier, videor och texter som kan användas i alla länder – även i de länder som inte deltar i EU-programmet. Detta gör att de återstående branschmedlen helt och hållet kan fokusera på att leverera kampanjmaterial via partnerbyråer i andra länder.

Varför får SfE EU-medel?

EU har en säljfrämjande politik för att hjälpa jordbruksproducenter att sälja sina EU-produkter på en alltmer konkurrensutsatt global marknad, samtidigt som man skapar arbetstillfällen och tillväxt på hemmaplan. EU-finansierade säljfrämjande kampanjer är utformade för att öppna nya marknadsmöjligheter för EU:s jordbrukare och branschen i stort, samt för att hjälpa dem att bygga upp sin befintliga verksamhet.
För att stödja sektorn för prydnadsväxter har SfE framgångsrikt ansökt om medfinansiering från EU sedan 2011. EU:s ansökningsprocess är inte bara extremt komplex, utan för att samordna och genomföra EU-stödda aktiviteter krävs också specialistkunskap och utbildning. SfE är tacksamma över att ha fått detta stöd under så lång tid och planerar att fortsätta att uppfylla sina kampanjmål för att gynna Europas bredare trädgårdsodlingssektor och leveranskedja.

Hur bestämmer ni budgetarna för varje land?

Ländernas budgetar beslutas av SfE:s styrgrupp bestående av förädlingsföretag. Budgetar som inte finansieras av EU beslutas årligen, medan EU-programmen pågår i tre år. Om personal som arbetar för förädlingsföretag eller producenter kan se en möjlighet till ökad budget i ett visst land kan detta läggas fram för styrelsen för diskussion. Länder med EU-finansiering får betydligt högre budgetar.

Hur beslutar ni om kampanjämnen och nyckelbudskap?

För att kunna ansöka om EU-finansiering genomför SfE omfattande marknadsundersökningar för att samla in viktig information om handeln med julstjärnor och leverantörskedjor, bland annat genom nära partnerskap med branschexperter, samt konsumenternas perspektiv på julstjärnor och konsumenternas inköpstrender för blommor och växter. Allt innehåll och all strategi för kampanjen är nära baserade på denna värdefulla kunskap och forskning – från målgrupper till nyckelbudskap, berättelser till visuellt material och mycket mer.

Hur bestämmer ni vilka medier ni ska rikta in er på?

Även om SfE:s budgetar har ökat betydligt tack vare EU-bidrag är det viktigt att kampanjen är kreativ i sin marknadsföring. Strategiska mediesamarbeten baseras därför på många faktorer. SfE arbetar med mycket kompetenta partner i varje land. Deras kunskap i kombination med SfE:s erfarenhet gör det möjligt för kampanjen att rikta in sig på och uppnå pressbevakning och samarbeten med Europas främsta medier, inklusive många medier som skulle kunna betraktas som ”utom räckhåll” för SfE:s budgetar.

Hur många POS-material används i butikerna?

TDet finns ett stort intresse för tryckt POS-material i Tyskland och Polen i synnerhet, så dessa länder är de största målmarknaderna för POS-kampanjer. Tusentals artiklar distribueras till detaljhandlare i Tyskland och Polen varje år. I andra länder kan material gratis laddas ner på nätet, och SfE ser hundratals nedladdningar per år.

Kan jag använda dina foton och ditt material för mina egna syften?

I de flesta fall är svaret ja: om du är odlare, återförsäljare eller arbetar inom branschen finns SfE:s resurser här för att stödja dig. Du hittar allt material som finns tillgängligt på sidan Resurser, där du också kan läsa villkoren för användning av SfE:s foton.

Var kan jag hitta innehåll som vänder sig till konsumenterna?

Besök vår konsumentwebbplats, www.starsforeurope.com, där du hittar pressmeddelanden, en bildbank och en konsumentvänlig blogg med inspiration och idéer om julstjärnor. På sociala medier har SfE ett internationellt Instagram och  Pinterest flöde och flera Facebook sidor på olika språk.

Hur kan jag få de senaste uppdateringarna för mitt land?

Prenumerera på SfE:s nyhetsbrev, där vi skickar internationella uppdateringar om kampanjens resultat under och efter julstjärnesäsongen

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få säsongsvisa uppdateringar om kampanjen. Genom att ange din e-postadress och trycka på
prenumerera godkänner du att få SfE:s nyhetsbrev via e-post och du godkänner att vi får
behandla din information i enlighet med de sekretessvillkor som anges här på vår webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrevet