Kim jesteśmy i co robimy

Stars for Europe wspiera cały łańcuch dostaw poinsecji. Prowadzi zakrojoną na szeroką skalę, międzynarodową kampanię promocyjną skierowaną bezpośrednio do konsumentów końcowych. Oprócz działań marketingowych B2C zapewnia wsparcie, porady i materiały promocyjne dla wszystkich przedstawicieli branży.

SfE została założona w 2000 roku w celu promowania i zabezpieczenia długoterminowej sprzedaży poinsecji w Europie. W 2020 roku kampania stała się aktywna w 22 krajach europejskich. Od 2011 roku otrzymuje wsparcie z UE.

SfE ściśle współpracuje z radą marketingową producentów, aby koordynować szeroki zakres działań mających na celu zwiększenie sprzedaży poinsecji poprzez promowanie i wzmacnianie wizerunku rośliny. Kampanie SfE, realizowane przez międzynarodowe agencje partnerskie, mają starannie zdefiniowane założenia i cele w oparciu o trendy konsumenckie i dane rynkowe.

Inicjatywa marketingowa Stars for Europe jest obecnie aktywna w 22 krajach europejskich

 • Austria (AT)
 • Belgia (BE)
 • Bułgaria (BG)
 • Chorwacja (HR)
 • Czechy (CZ)
 • Dania (DK)
 • Finlandia (FI)
 • Francja (FR)
 • Grecja (GR)
 • Hiszpania (ES)
 • Niderlandy (NL)
 • Niemcy (DE)
 • Norwegia (NO)
 • Polska (PL)
 • Rumunia (RO)
 • Słowacja (SK)
 • Słowenia (SLO)
 • Szwecja (SE)
 • Szwajcaria (CH)
 • Węgry (HU)
 • Wielka Brytania (GB)
 • Włochy (IT)

Do kogo kierujemy nasze działania?

Nasze działania marketingowe skierowane są zarówno do konsumentów, jak i do podmiotów z branży zajmujących się handlem poinsecją.

Konsumenci

Docieramy do konsumentów poprzez połączenie działań public relations, intensywną komunikację cyfrową, działania reklamowe i promocyjne oraz znaczące inicjatywy społeczne. Więcej treści skierowanych do konsumentów można przeczytać na naszej stronie internetowej dla konsumentów.

Odwiedź stronę dla konsumentów >>

Branża ogrodnicza

Do branży docieramy na przykład za pośrednictwem prasy branżowej, newsletterów i wydarzeń takich jak targi IPM Essen. Oferujemy pomoc w zakresie sprzedaży i marketingu, filmy, zdjęcia, materiały POS i wiele innych. Zawsze chętnie wspieramy branżę najnowszymi narzędziami marketingowymi.

Materiały marketingowe >>

Kto stoi za Stars for Europe?

Stars for Europe GbR ma siedzibę w Bonn, gdzie znajduje się ZVG (Niemieckie Centralne Stowarzyszenie Ogrodnicze).

Jest zarządzana przez specjalistyczną agencję marketingową Green Marketing Europe GmbH, a na szczeblu dyrektorskim kierują nią przedstawiciele następujących firm:

Beekenkamp B.V., Maasdijk (NL)
Dümmen GmbH, Rheinberg (DE)
Dümmen Orange Holding B.V., De Lier (NL)
Selecta Klemm GmbH&Co.KG Stuttgart (DE)
Syngenta Seeds B.V. (NL)

Poznaj nasz zespół

Dyrektor projektu

Dr. Susanne Lux
Tel: + 49 2644 981333
Mail: susanne.lux@meclux.de

Menedżer projektu

Dr. Rainer Krämer
Tel: + 49 2644 981333
Mail: management@org-intern.info

Menedżer ds. komunikacji

Hannah Dunne
Tel: + 44 7533 076185
Mail: communication@org-intern.info

Stars for Europe współpracuje z agencjami partnerskimi, które realizują działania zgodne z określonym rynkiem docelowym.

Ważną rolę odgrywa Unia Europejska, która od 2011 roku finansuje kampanię pod hasłem „Stars for Europe – Stars Unite Europe”. W latach 2021-24 nowy program unijny jest realizowany we Francji, Hiszpanii, Niderlandach, Niemczech, Polsce, Szwecji i Włoszech.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań i finansowania w poszczególnych krajach, odwiedź sekcję FAQ lub skontaktuj się z dedykowaną osobą w Twoim kraju. Dane znajdują się w zakładce kontakt.

Znajdź osobę w Twoim kraju >>

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się SfE w moim kraju?

Działania w ramach kampanii mogą się różnić w zależności od tego czy dany kraj jest objęty finansowaniem unijnym. SfE współpracuje z szeroką siecią doświadczonych agencji i freelancerów, które przygotowują materiały i realizują kampanię w 22 krajach europejskich. Skontaktuj się z agencją w swoim kraju, aby uzyskać konkretne informacje na temat prowadzonych działań.

Kraje korzystające z funduszy UE:
Nasi partnerzy pracują nad szeroko zakrojoną kampanią marketingową w Twoim kraju. Obejmuje ona PR konsumencki i PR dla branży w różnych formach, opracowanie materiałów POS, media społecznościowe i inne. Dowiedz się więcej o kampanii na stronie UE.

W latach 2021-24 kampania finansowana przez UE jest prowadzona w Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii i Szwecji.

Kampanie krajowe finansowane wyłącznie przez branżę:
Nasi partnerzy opracowują materiały dla mediów i nawiązują relacje z prasą konsumencką. Dla handlu dostępne są darmowe materiały POS do pobrania, a nasz corocznie aktualizowany bank zdjęć może być wykorzystywany do własnych celów, takich jak tworzenie treści w mediach społecznościowych i materiałów POS.

Jak określacie cele i zadania?

Aby otrzymać dofinansowanie z UE, należy wyznaczyć konkretne cele, na przykład liczbę publikacji w mediach lub oszacować liczbę osób, do których dotrą treści online. Nasze cele są określane na podstawie 20-letniego doświadczenia w pracy z grupą ekspertów.

W jaki sposób mierzycie wpływ na sprzedaż poinsecji?

Śledzimy na bieżąco nasze wyniki poprzez analizę danych rynkowych; jest to wymóg konieczny dla krajów UE prowadzących kampanię. Pozyskujemy dane rynkowe z wielu renomowanych źródeł, w tym GfK i AMI w Niemczech oraz zlecając badania konsumenckie Kantar na arenie międzynarodowej. Przykładowo, w Niemczech – które stanowią największy rynek – pozycja rynkowa poinsecji zmieniła się na korzyść. Od 2010 do 2020 roku poinsecja zwiększyła swój udział w rynku kwitnących roślin doniczkowych z 8% do 11%*. Od 2008 r. całkowity rynek kwitnących roślin doniczkowych stale się zmniejsza, a mimo to sprzedaż poinsecji pozostaje (prawie) stabilna. Kampania SfE przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i ustabilizowania pozycji poinsecji na trudnym rynku.

Dane konsumenckie *AMI

Kto stoi za kampanią "Stars for Europe"?

SfE to inicjatywa marketingowa europejskich producentów poinsecji: Beekenkamp Plants, Dümmen Orange, Selecta one i Syngenta Flowers. W skład zarządu wchodzą członkowie hodowców zarówno w zakresie zarządzania, jak i marketingu.

Zarządzanie projektem: Green Marketing Europe, Dr. Susanne Lux

Pod patronatem Green Marketing Europe GmbH (GME) dr Susanne Lux zarządza kampanią „Stars for Europe” oraz siostrzaną kampanią „Pelargonium for Europe”. Wcześniej Dr. Lux nadzorowała liczne projekty z zakresu analizy rynku i marketingu w sektorze ogrodniczym. W zarządzaniu projektami GME jest wspierany przez zespół zaangażowanych pracowników i freelancerów.

Agencje partnerskie: SfE współpracuje z licznymi, doświadczonymi agencjami i freelancerami w celu produkcji materiałów i realizacji kampanii w 22 krajach europejskich. Dzięki cennym, długotrwałym relacjom z europejskimi ekspertami w dziedzinie PR, marketingu i ogrodnictwa, kampania jest w stanie przynieść najlepsze rezultaty, aby wspierać europejskich hodowców, producentów i branżę. Wszelkie nowe oferty przetargowe są publikowane tutaj.

Jak finansowana jest kampania?

Podstawowym źródłem finansowania kampanii jest opłata marketingowa dla producentów, wyliczana na podstawie sprzedaży sadzonek przez europejskich hodowców.

Od 2011 roku SfE z powodzeniem otrzymuje dodatkowe wsparcie finansowe z UE, co wpływa na rozwój kampanii. Środki finansowe dla krajów, w których prowadzona jest unijna są dzielone w stosunku 80% UE, 20% branża.

W krajach finansowanych przez UE organizowane są zakrojone na szeroką skalę kompleksowe kampanie marketingowe obejmujące szeroki wachlarz działań – od PR po współpracę z mediami, wydarzenia, wsparcie punktów sprzedaży i inne. Fundusze unijne umożliwiają również SfE centralną produkcję materiałów, takich jak zdjęcia, filmy wideo i teksty, które mogą być wykorzystywane we wszystkich krajach – również tych, które nie uczestniczą w programie UE. Dzięki temu pozostałe środki finansowe pochodzące od branży mogą być w całości przeznaczone na działania realizowane przez agencje partnerskie w poszczególnych krajach.

Dlaczego SfE otrzymuje fundusze unijne?

UE prowadzi politykę promocyjną, której celem jest pomoc producentom rolnym w sprzedaży ich produktów z UE na coraz bardziej konkurencyjnym, międzynarodowym rynku, przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu wzrostu gospodarczego w kraju. Finansowane przez UE kampanie promocyjne mają na celu stworzenie nowych możliwości rynkowych dla rolników z UE i szeroko pojętej branży, a także pomoc w rozwijaniu ich obecnej działalności.

UE prowadzi politykę promocyjną, której celem jest pomoc producentom rolnym w sprzedaży ich produktów z UE na coraz bardziej konkurencyjnym, międzynarodowym rynku, przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu wzrostu gospodarczego w kraju. Finansowane przez UE kampanie promocyjne mają na celu stworzenie nowych możliwości rynkowych dla rolników z UE i szeroko pojętej branży, a także pomoc w rozwijaniu ich obecnej działalności.

W jaki sposób ustalacie budżety dla poszczególnych krajów?

Budżety krajowe są ustalane przez zarząd SfE, w skład którego wchodzą producenci poinsecji. Środki spoza budżetu UE są ustalane corocznie, natomiast programy unijne trwają trzy lata. Jeśli zespół pracujący dla hodowców lub producentów widzi możliwość zwiększenia budżetu w danym kraju, może to przedyskutować z zarządem. Kraje korzystające z funduszy UE otrzymują znacznie wyższe budżety.

W jaki sposób wybieracie tematy kampanii i główne przesłania?

Ubiegając się o fundusze unijne SfE przeprowadza szczegółowe badania rynku w celu zebrania istotnych informacji na temat handlu poinsecją i linii zaopatrzenia, preferencji konsumentów na temat poinsecji i trendów w zakupie kwiatów i roślin. Wszystkie treści i strategia kampanii są ściśle oparte na zebranej wiedzy i badaniach – od grup docelowych po kluczowe założenia, od strategii po wizualizacje i inne.

Co decyduje o wyborze mediów, do których skierowana jest kampania?

Mimo że budżet SfE został znacznie zwiększony dzięki funduszom unijnym, wciąż jest daleki od poziomu znanych, światowych marek. To sprawia, że kampania musi być kreatywnie prowadzona pod względem marketingowym. Dlatego też strategiczne partnerstwo z mediami opiera się na wielu czynnikach. SfE współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi partnerami w każdym kraju. Ich wiedza w połączeniu z doświadczeniem SfE pozwala na dotarcie z kampanią do czołowych mediów europejskich, w tym do wielu mediów, które mogłyby być uznane jako „poza zasięgiem” budżetu SfE.

Ile materiałów POS jest wykorzystywanych w sklepach?

Szczególnie w Niemczech i w Polsce jest duży popyt na drukowane materiały POS, dlatego kraje te są największymi rynkami docelowymi dla działań promocyjnych w punktach sprzedaży. W Niemczech i w Polsce każdego roku do detalistów trafiają tysiące egzemplarzy. W innych krajach materiały są dostępne do darmowego pobrania online, gdzie SfE odnotowuje setki pobrań rocznie.

Czy mogę wykorzystać Wasze zdjęcia i materiały do własnych celów?

W większości przypadków odpowiedź brzmi tak: jeśli jesteś hodowcą, sprzedawcą detalicznym lub pracujesz w branży poinsecji, zasoby SfE są po to, aby Ci pomóc. Wszystkie dostępne materiały można znaleźć na stronie w zakładce Zasoby, gdzie można również zapoznać się z Warunkami korzystania ze zdjęć SfE.

Gdzie mogę znaleźć treści skierowane do konsumentów?

Odwiedź naszą stronę dla konsumentów www.starsforeurope.com, na której znajdziesz informacje prasowe B2C, bank zdjęć oraz blog poświęcony tematyce konsumenckiej, zawierający inspiracje i pomysły związane z poinsecją. W mediach społecznościowych SfE prowadzi międzynarodowy kanał na Instagramie i Pintereście, a także wiele stron na Facebooku w różnych językach.

W jaki sposób mogę otrzymywać najnowsze informacje dotyczące mojego kraju?

Zasubskrybuj branżowy newsletter SfE, który zawiera bieżące informacje o przebiegu kampanii w Europie oraz po zakończeniu sezonu poinsecji.

Bądź na bieżąco dzięki naszemu newsletterowi
poświęconemu poinsecji!

Otrzymuj zaktualizowane informacje na temat kampanii. Wpisując swój adres e-mail i naciskając przycisk
subskrybuj, wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletterów SfE pocztą elektroniczną i zgadzasz się na
przetwarzanie przez nas Twoich danych zgodnie z zasadami ochrony prywatności określonymi na
naszej stronie internetowej.

Zapisz się do newslettera