Wie we zijn en wat we doen

Stars for Europe ondersteunt de volledige toeleveringsketen van poinsettia’s. Stars for Europe voert een grootschalige, internationale promotiecampagne die rechtstreeks gericht is op de eindconsument. Naast B2C-marketing biedt het ondersteuning, advies en middelen aan alle leden van de branche.

Het werd in 2000 opgericht met als doel de verkoop van poinsettia’s in Europa te bevorderen en op lange termijn veilig te stellen. In 2020 werd de campagne actief in 22 Europese landen. Sinds 2011 ontvangt SfE steun van de EU. De SfE werkt nauw samen met haar marketingraad van kwekers om een breed scala aan activiteiten te coördineren die erop gericht zijn de verkoop van poinsettia’s te vergroten, door het imago van de plant te promoten en te versterken. De campagnes van de SfE, die worden uitgevoerd door internationale partnerbureaus, zijn ontworpen met zorgvuldig gedefinieerde thema’s en doelstellingen op basis van consumententrends en marktgegevens.

Het marketinginitiatief Stars for Europe is momenteel actief in 22 Europese landen.

 • Oostenrijk (AT)
 • België (BE)
 • Bulgarije (BU)
 • Kroatië (HR)
 • Tsjechische Republiek(CZ)
 • Denemarken (DK)
 • Finland (FI)
 • Frankrijk (FR)
 • Duitsland (DE)
 • Griekenland (GR)
 • Hongarije (HU)
 • Italië (IT)
 • Nederland (NL)
 • Noorwegen (NO)
 • Polen (PL)
 • Roemenië (RO)
 • Slowakije (SK)
 • Slovenië (SI)
 • Spanje (ES)
 • Zweden (SE)
 • Zwitserland (CH)
 • Verenigd Konkrijk (UK)

Op wie richten wij ons?

Onze marketingactiviteiten zijn gericht op zowel consumenten als partijen uit de groene industrie, die betrokken zijn bij de poinsettiahandel.

Consumenten

Wij bereiken consumenten via een mix van klassieke public relations, intensieve digitale communicatie, reclame- en promotieactiviteiten en opvallende publieksinitiatieven. Meer van onze consumentgerichte content kunt u lezen op onze consumentenwebsite.

Bezoek de consumentenwebsite >>

Groene industrie

We bereiken de industrie op verschillende manieren, zoals via vakpers, nieuwsbrieven en evenementen zoals IPM. Wij bieden verkoop- en marketingadvies, video’s, foto’s, POS-materiaal en meer. Wij ondersteunen u graag met de nieuwste marketingtools.

Marketingmateriaal >>

Wie zit er achter Stars for Europe?

Stars for Europe GbR is gevestigd in Bonn op de locatie van de ZVG (Duitse Middenstandstuinbouwvereniging). Het wordt geleid door het gespecialiseerde marketingbureau Green Marketing Europe GmbH.

Op directieniveau wordt het geleid door de volgende veredelingsbedrijven:

Beekenkamp B.V., Maasdijk (NL)
Dümmen GmbH, Rheinberg (DE)
Dümmen Orange Holding B.V., De Lier (NL)
Selecta Klemm GmbH&Co.KG Stuttgart (DE)
Syngenta Seeds B.V. (NL)

Ontmoet het team

Projectleider

Dr. Susanne Lux
Tel: + 49 2644 981333
Mail: susanne.lux@meclux.de

Project Manager

Dr. Rainer Krämer
Mail: management@org-intern.info

Communications Manager

Hannah Dunne
Tel: + 44 7533 076185
Mail: communication@org-intern.info

Stars for Europe werkt met partnerbureaus in elk land, die de activiteiten afstemmen op hun nationale doelmarkt.

Daarnaast speelt de EU een belangrijke rol, aangezien de campagne sinds 2011 EU-financiering ontvangt onder de vlag “Sterren voor Europa – Sterren verenigen Europa”. Vanaf 2021-24 loopt er een nieuw EU-programma in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en Zweden.

Als u meer wilt weten over landspecifieke activiteiten en financiering, kunt u onze FAQ’s lezen of contact opnemen met de relevante contactpersoon in uw land. U vindt hun gegevens op de contactpagina.

Zoek de contactpersoon voor uw land >>

Veelgestelde vragen

Wat doet SfE in mijn land?

Campagneactiviteiten kunnen variëren, afhankelijk van of een land deel uitmaakt van een huidige EU-financieringsronde. SfE werkt samen met een breed netwerk van getalenteerde bureaus en freelancers om materiaal te produceren en campagnes uit te voeren in 22 Europese landen. Neem contact op met het bureau in uw land voor concrete informatie over wat er bij u in de buurt gebeurt.

Landen die EU-financiering ontvangen:

Onze partners werken aan een wijdverspreide holistische marketingcampagne in uw land. Dit omvat consumenten- en handels PR in verschillende vormen, ontwikkeling van POS-materiaal, sociale media, en meer. Meer informatie over de campagne vindt u op de EU-website.

Vanaf 2021-24 zal een door de EU gefinancierde campagne lopen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje en Zweden.

Landencampagnes die alleen door de industrie worden gefinancierd:

Onze partners ontwikkelen mediamateriaal en zorgen voor berichtgeving in de consumentenpers. Voor de handel is gratis POS-materiaal beschikbaar om te downloaden, en onze jaarlijks bijgewerkte beeldbank kan worden gebruikt voor eigen doeleinden, zoals het creëren van sociale mediacontent en POS.

Hoe stelt u doelen en streefcijfers vast?

Om EU-financiering te ontvangen, moeten specifieke doelen worden gesteld, bijvoorbeeld de hoeveelheid aandacht in publicaties in de media of het totale aantal mensen dat online wordt bereikt met onze content. Onze doelstellingen worden bepaald op basis van 20 jaar ervaring met het werken in partnerschap met een breed netwerk van getalenteerde specialisten.

Hoe meet u het effect op de verkoop van poinsettia's?

We houden onze resultaten bij door marktgegevens in de loop van de tijd te analyseren; dit is een noodzakelijke vereiste voor EU-campagne landen. Wij ontlenen marktgegevens aan een reeks gerenommeerde bronnen, waaronder GfK en AMI in Duitsland en aan Kantar-consumentenenquêtes internationaal. In Duitsland bijvoorbeeld – de grootste markt – heeft de marktpositie van de kerstster een positieve verandering ondergaan. Tussen 2010 en 2020 heeft de kerstster haar marktaandeel in de markt voor bloeiende kamerplanten vergroot van 8% tot 11%*. De totale markt van bloeiende potplanten is sinds 2008 voortdurend gedaald, maar de verkoop van poinsettia’s blijft (bijna) stabiel. Dankzij de campagnes van de SfE stijgt de verkoop en stabiliseert de positie van de poinsettia in een moeilijke markt.

*AMI consumentengegevens

Wie zit er achter Stars for Europe?

SfE is het marketinginitiatief van de Europese poinsettiaveredelaars Beekenkamp Plants, Dümmen Orange, Selecta one en Syngenta Flowers. Op directieniveau wordt de organisatie vertegenwoordigd door de medewerkers van de veredelaars, zowel op het gebied van management als marketing.

Projectleiding: Green Marketing Europe, Dr. Susanne Lux

Onder Green Marketing Europe GmbH (GME), beheert Dr. Susanne Lux de Stars for Europe campagne naast de zuster campagne Pelargonium for Europe. Eerder heeft Dr. Lux talrijke projecten begeleid op het gebied van marktanalyse en marketing in de groene sector. Voor het beheer van de projecten wordt GME bijgestaan door een klein team van toegewijde medewerkers en freelancers.

Partnerbureaus:SfE werkt samen met een breed netwerk van getalenteerde bureaus en freelancers om materialen te produceren en campagnes te leveren in 22 Europese landen. Dankzij waardevolle, langdurige relaties met Europese deskundigen op het gebied van PR, marketing en tuinbouw kan de campagne de allerbeste resultaten opleveren om de Europese kwekers, producenten en groene handel te ondersteunen. Alle nieuwe aanbestedingsmogelijkheden worden hier gepubliceerd.

Hoe wordt de campagne gefinancierd?

De basisfinanciering van de campagne wordt geleverd door een marketingvergoeding voor kwekers, die wordt berekend op basis van de stekverkoop van Europese kwekers.

Sinds 2011 ontvangt SfE met succes aanvullende financiële steun van de EU, waardoor de campagne aanzienlijk kan groeien. Wanneer een EU-campagne in bepaalde landen loopt, wordt de financiering voor die landen opgesplitst: 80% door de EU, 20% door de groene sector.

In de door de EU gefinancierde landen worden grootschalige, holistische marketingcampagnes gevoerd die een brede mix van gestimuleerde maatregelen omvatten, van PR tot samenwerking met de media, evenementen, POS-ondersteuning en nog veel meer. Dankzij de EU-fondsen kan SfE ook centraal materiaal produceren, zoals fotografie, video’s en teksten, dat in alle landen kan worden gebruikt, ook in landen die geen deel uitmaken van het EU-programma. Hierdoor kunnen de resterende middelen van de sector volledig worden besteed aan de levering van campagnemateriaal via partnerbureaus in andere landen.

Waarom ontvangt SfE EU-financiering?

De EU voert een afzetbevorderingsbeleid om landbouwproducenten te helpen hun EU-producten op een steeds sterker concurrerende wereldmarkt te verkopen en wil tegelijkertijd voor werkgelegenheid en groei zorgen in eigen land. De door de EU gefinancierde afzetbevorderingscampagnes zijn bedoeld om nieuwe marktkansen te scheppen voor de landbouwers en bredere sector in de EU en om hen te helpen hun bestaande bedrijf uit te bouwen.

Om de sierteeltsector te ondersteunen, heeft SfE sinds 2011 met succes EU-cofinanciering aangevraagd. Niet alleen is de aanvraagprocedure van de EU uiterst complex, maar het coördineren en uitvoeren van door de EU gesteunde activiteiten vereist ook specialistische kennis en opleiding. SfE is blij dat het deze steun al zo lang krijgt en is van plan zijn campagnedoelstellingen te blijven verwezenlijken ten behoeve van de bredere tuinbouwsector en toeleveringsketen in Europa.

Hoe bepaalt u de budgetten per land?

Over de landenbudgetten wordt beslist door de stuurgroep van veredelingsbedrijven van SfE. Niet door de EU gefinancierde budgetten worden jaarlijks vastgesteld, terwijl EU-programma’s een looptijd van drie jaar hebben. Als medewerkers van veredelingsbedrijven of producenten in een bepaald land een mogelijkheid zien om het budget te verhogen, kan dit ter bespreking aan de raad van bestuur worden voorgelegd. Landen met EU-financiering hebben aanzienlijk hogere budgetten tot hun beschikking.

Hoe beslist u over campagneonderwerpen en kernboodschappen?

Om EU-financiering aan te vragen, doet SfE uitgebreid marktonderzoek. Hiermee wordt essentiële informatie verzameld over de poinsettiahandel en de toeleveringslijnen, waaronder nauwe partnerschappen met deskundigen uit de sector, evenals consumentenvooruitzichten over de poinsettia en consumententrends bij het kopen van bloemen en planten. Alle inhoud en strategie van de campagne zijn nauw gebaseerd op deze waardevolle kennis en onderzoek – van doelgroepen tot kernboodschappen, verhaallijnen tot visuals en nog veel meer.

Hoe bepaalt u op welke media u zich richt?

Hoewel de budgetten van SfE dankzij EU-financiering aanzienlijk zijn verhoogd, zijn ze nog ver verwijderd van het niveau van bekende wereldmerken, dus de campagne moet op een slimme, creatieve manier worden ingericht. Strategische mediapartnerschappen zijn dan ook op veel factoren gebaseerd. SfE werkt in elk land met hooggekwalificeerde partners. Dankzij hun kennis, in combinatie met de ervaring van SfE, kan de campagne gericht persaandacht krijgen en samenwerkingen aangaan met de topmedia van Europa, waaronder veel bronnen die voor de budgetten van SfE als “buiten bereik” zouden kunnen worden beschouwd.

Hoeveel POS-materiaal wordt er in winkels gebruikt?

Vooral in Duitsland en Polen is er een grote vraag naar bedrukt POS-materiaal, dus deze landen zijn de grootste doelmarkten voor POS-promotieactiviteiten. In Duitsland en Polen worden elk jaar duizenden artikelen aan detailhandelaren uitgedeeld. In andere landen kan het materiaal gratis online worden gedownload, en SfE ziet honderden downloads per jaar.

Kan ik uw foto's en materialen voor mijn eigen doeleinden gebruiken?

In de meeste gevallen is het antwoord ja: als u een teler of detailhandelaar bent of werkzaam bent in de poinsettia-handel, zijn de SfE-materialen er om u te ondersteunen. U vindt alle beschikbare materialen op de pagina Materialen, waar u ook de Algemene voorwaarden voor het gebruik van SfE-foto’s kunt lezen.

Waar kan ik consumentgerichte inhoud vinden?

Bezoek onze consumentenwebsite, www.starsforeurope.com, voor B2C-persberichten, een fotobank en een consumentgerichte blog met poinsettia-inspiratie en -ideeën. Op social media heeft SfE een internationaal gerichte Instagram-en Pinterest feed, and multiple Facebook-pagina’s in verschillende talen.

Hoe kan ik de laatste updates voor mijn land ontvangen?

Meld u aan voor de SfE-handelsnieuwsbrief, waarin we internationale updates sturen over de resultaten van de campagne, tijdens en na het poinsettiaseizoen.

Blijf op de hoogte met onze poinsettia handels nieuwsbrief!

Ontvang seizoensgebonden updates over de campagne. Door uw e-mailadres in te voeren en op
‘abonneer’ te drukken, gaat u akkoord met het ontvangen van SfE nieuwsbrieven per e-mail en stemt u
ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met de privacyvoorwaarden die
hier op onze website staan vermeld.

Abonneer op de nieuwsbrief