Dataskydd

1. Föremålet för dataskyddet

Föremålet för dataskyddet är personuppgifter. Dessa är enskilda uppgifter om en viss persons personliga eller faktiska förhållanden. Hit hör namn, postadress, e-postadress och även användningsuppgifter, t.ex. en dators IP-adress.

2. Automatisk insamling, bearbetning och användning av anonyma uppgifter

Vi samlar automatiskt in, bearbetar eller använder icke-personlig information som din webbläsare skickar till oss. Denna information omfattar:

– Webbläsartyp/version

– Operativsystem

– Referrer URL (källan till en länk)

– Värdnamn för den dator som använder den.

– Tid för serverförfrågan.

– IP-adress

3. Cookies

För att göra besöket på vår webbplats trevligt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade ”cookies” på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas igen efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. efter att du stänger din webbläsare (dessa kallas sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss eller, i förekommande fall, ett partnerföretag att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om cookieinställningarna och kan individuellt bestämma om du vill acceptera cookies för specifika fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad..

4. Initierade insamling, behandling och användning av personuppgifter

I princip är det inte nödvändigt att samla in eller överföra personuppgifter för att använda våra webbsidor. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas eller användas om du frivilligt lämnar dessa uppgifter. Detta kan vara nödvändigt i följande fall:

(1) Förfrågningar / fullgörande av avtal

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig i varje enskilt fall, i den mån du förser oss med uppgifter vid förfrågningar, avtalsrelaterade förfrågningar eller andra enskilda transaktioner.

Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och för att behandla de avslutade avtalen mellan dig och oss. Det kan vara nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som vi använder för att tillhandahålla tjänsten eller behandla avtalet.

(2) Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till ett nyhetsbrev (endast om det erbjuds) kommer din e-postadress att användas för våra egna reklamsyften tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Avbokning är möjlig när som helst. Om du vill ta emot vårt nyhetsbrev behöver vi en fungerande e-postadress som tilldelats dig. Vi kontrollerar att denna e-postadress är giltig i samband med registreringen genom att skicka ett bekräftelsemail.

(3) Överföring till statliga institutioner och myndigheter

Vi överför endast uppgifter till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få information inom ramen för lagstadgade skyldigheter eller på grundval av ett domstolsbeslut.

(4) Rättslig grund

I den mån den grundläggande dataskyddsförordningen är tillämplig på vår databehandling är den rättsliga grunden för behandlingen:

a) fullgörandet av avtalsförpliktelser från vår sida gentemot den berörda personen (artikel 6.1 b i DSGVO).

b) den registrerades samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).

c) uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter att samla in och bevara uppgifter, särskilt för skatteändamål (artikel 6.1 c i DSGVO).

5. De registrerades rättigheter

Vi vill använda dina uppgifter för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster och vid behov fråga dig om dem. Du har rätt att begära bekräftelse på om dina uppgifter behandlas eller inte, att få information om dessa uppgifter och att få ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med art. 15 DSGVO. I enlighet med detta kan du enligt Art. 16 DSGVO har du rätt att begära komplettering av uppgifter om dig eller rättelse av felaktiga uppgifter om dig. Enligt art. 17 DSGVO har du rätt att kräva att uppgifter om dig raderas omedelbart, eller alternativt enligt art. 18 DSGVO att kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas. Du har rätt att kräva att de uppgifter om dig som du har lämnat till oss tas emot i enlighet med art. 20 DSGVO och att kräva att de överlämnas till andra ansvariga parter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med art. 77 DSGVO.

6. Rätt att dra sig tillbaka

Du har rätt att återkalla samtycken som beviljats i enlighet med art. 7 par. 3 DSGVO med verkan för framtiden. Om återkallelsen sker under en pågående affärstransaktion kommer raderingen att ske omedelbart efter att den har avslutats. Ytterligare rättsliga skyldigheter att radera eller blockera uppgifter påverkas inte av detta.

7. Rätt till invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med art. 21 DSGVO. I synnerhet kan du invända mot behandling för direktreklam.

8. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Vi kommer att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa genomförandet av bestämmelserna om dataskydd, förutsatt att insatsen står i rimlig proportion till det avsedda skyddsändamålet. Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet, så vi rekommenderar att du skickar konfidentiell information per post eller använder kryptering.

Information om Google Analytics-cookies

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur människor använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar denna information på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google behandlar de uppgifter som samlats in om dig på det sätt som beskrivs ovan och i det syfte som anges ovan. På denna webbplats används Google Analytics-rapporter om demografiska egenskaper, där uppgifter från Googles intresseinriktade annonsering samt besökaruppgifter från tredje part (t.ex. ålder, kön och intressen) används. Dessa uppgifter kan inte spåras till en specifik person och kan när som helst avaktiveras via annonsinställningarna.

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in denna information genom att klicka på länken ovan. En opt-out-cookie sätts in för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats.