Dataskyddsmeddelande

1. Föremål för dataskydd

Föremål för dataskydd är personuppgifter. Detta är individuell information om det personliga eller sakliga omständigheterna för en specifik eller identifierbar person. Till exempel namn, postadress, e-post adress, men också användning
data som IP-adressen av en dator.

2. automatisk anonym datainsamling, bearbetning och användning

Vi samlar automatiskt in, bearbetaar eller använder icke-personlig information som din webbläsaren skickar till oss. Denna informationen inkluderar Webbläsartyp/version

• Operativsystem
• IP adress

3. Kakor

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktiv och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi sk cookies /kakor på olika sidor.
Det här är små textfiler som lagras på din terminalenhet. Några av de cookies vi använder raderas efter slutet av webbläsaren session, d.v.s. efter att du stänger din webbläsare (sk sessionscookies). Övriga cookies finns kvar på din sida.

Nästa gång du besöker oss kan din webbläsare (beständiga cookies) känna igen oss. Du kan ställa in din webbläsare så som du är informerad om inställningen av cookies och bestämma individuellt om deras acceptans eller uteslutning.

4. initierade personuppgifter insamling, bearbetning och användande

I princip ska samlingen respektive överföring av personliga uppgifter inte vara nödvändiga för användning av våra internetsidor. Dina personuppgifter kommer endast bearbetas eller användas om du frivilligt förser oss med dina personuppgifter. Detta kan vara nödvändigt i följande fall: förfrågningar / kontrakt.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i den mån som är nödvändigt i varje enskilt fall, i den mån du tillhandahåller det oss för förfrågningar, avtal-relaterade förfrågningar eller annat enskilda transaktioner.

Vi använder de uppgifter du tillhandahåller för att uppfylla vår avtalsenliga skyldigheter att informera dig och att bearbeta ingångna avtal mellan oss och dig. Det kan vara nödvändigt att föra vidare dina personuppgifter till företag som vi brukar tillhandahålla tjänsten eller till.

(2) Nyhetsbrev
Om du registrerar dig för ett nyhetsbrev (endast om det erbjuds), din e postadress kommer att användas av oss för våra egna reklamändamål tills du avregistrerar dig från nyhetsbrev. Avregistering är möjlig när som helst. Om du vill ta emot vår nyhetsbrev kräver vi en fungerande e-postadress, vi verifierar under registreringsprocessen och skickar dig en bekräftelse via e-post.

(3) Avslöjande till statliga institutioner och myndigheterna
Vi förmedlar endast data till statliga institutioner och myndigheter som har rätt till få information inom omfattningen av det juridiska obligationer eller på basis av ett domstolsbeslut.

(4) Rättslig grund
Om och i den utsträckning som Allmänt dataskydd Förordningen gäller för vår
databehandling, det juridiska underlag för behandlingen skall vara
a) uppfyllandet av avtalsförpliktelser på vår del gentemot uppgifterna ämne (art. 6 punkt 1 b)

5. samtycke till uppgifterna ämne

Vi vill gärna använda din data för att informera dig om våra produkter och tjänster och, om det behövs, fråga dig om dem. Du har rätt att begära bekräftelse om huruvida data finns i frågan bearbetas och information om detta data, samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med Arter. 15 DSGVO. Du har enligt. Arter. 16 DSGVO rätten att begära slutförandet av uppgifterna om dig eller rättelse av felaktiga uppgifter angående dig. I i enlighet med art. 17 DSGVO, du har rätt att kräva dessa uppgifter angående dig raderas utan dröjsmål eller, alternativt i enlighet med art. 18 DSGVO, till kräva begränsning av behandling av uppgifterna. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig som du har gett oss tas emot i enlighet med med art. 20 DSGVO och till begära att den överförs till andra personuppgiftsansvariga. Du har också rätt till lämna in ett klagomål till behörig tillsyn myndighet i enlighet med

6. right of withdrawal

Du har rätt att återkalla det samtycke som beviljats i enlighet med art. 7.3 DSGVO med verkan för framtiden. Om återkallelsen sker under en pågående affärstransaktion kommer raderingen att ske omedelbart efter att den har avslutats. Ytterligare lagstadgade raderings- eller spärrskyldigheter påverkas inte av detta.

7. rätt att göra invändningar

Du kan invända mot framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med artikel. 21 DSGVO när som helst. Invändningen kan göras särskilt mot behandling för direktmarknadsföring.

8. tekniska och organisatoriska åtgärder

Vi kommer att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa genomförandet av bestämmelserna om dataskydd, förutsatt att insatsen står i rimlig proportion till det avsedda skyddsändamålet. Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet, så vi rekommenderar att konfidentiell information skickas per post eller med hjälp av kryptering.
Information om Google Analytics-cookies

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de ändamål som anges ovan. Denna webbplats använder Google Analytics-rapporter om demografiska egenskaper, där uppgifter från intressebaserad annonsering från Google och besökaruppgifter från tredjepartsleverantörer (t.ex. ålder, kön och intressen) används. Dessa uppgifter kan inte spåras till en specifik person och kan när som helst avaktiveras via annonsinställningarna.

Du kan förhindra insamling av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats.
Inaktivera Google Analytics