Ogólna polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu umowy o usługach telekomunikacyjnych lub umowy o usługach medialnych (§ 6 Teledienstgesetz or Mediendienste Staatsvertrag):

Stars for Europe GbR
c/o Central Horticultural Association
Servatiusstr. 53
DE – 53175 Bonn
Niemcy
Managing Director: dr Ulrich Sander
European Project Management: dr Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
Email: susanne.lux(at)meclux.de

NIP: DE224966758
Regon: 206/5779/0607

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.