Ochrana osobních údajů

1. Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. Jedná se o individuální informace o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, ale také další dostupné údaje, jako je IP adresa počítače.

2. Automatické shromažďování anonymních údajů, jejich zpracování a použití

Automaticky shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme jiné než osobní údaje, které nám váš prohlížeč předává. Tyto informace zahrnují:
· Typ / verze prohlížeče Operační systém
· URL odkaz (zdroj odkazu)
· Název serveru přístupového počítače
· Čas požadavku servere
· IP adresa

3. Cookies

Abychom vám zpříjemnili návštěvu našeho webu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na těchto stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a umožňují nám nebo partnerské společnosti rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli se samostatně rozhodnout, zda je přijmete, nebo zakážete přijímání cookies pro určité případy nebo obecně. Pokud cookies nebudou akceptovány, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

4. Prováděný sběr osobních údajů, jejich zpracování a využití

Sběr nebo přenos osobních údajů v zásadě není pro použití naší webové stránky nezbytný. Vaše osobní údaje budou zpracovány nebo použity, pouze pokud dobrovolně poskytnete své osobní údaje. To může být nezbytné v následujících případech:
1) Dotazy / plnění smlouvy
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v nezbytném rozsahu, pokud nám je poskytnete v případě dotazů, v souvislosti s uzavíráním smluv nebo s jinými individuálními transakcemi.
Údaje, které jste nám poskytli, používáme k plnění našich smluvních závazků k vám a ke zpracování smluv uzavřených mezi námi a vámi. Může být nezbytné předat vaše osobní údaje společnostem, které používáme k poskytování služby nebo ke zpracování smlouvy.
(2) Newsletter
Pokud se zaregistrujete k odběru novinek (pokud je nabízen) použijeme vaši e-mailovou adresu pro vlastní reklamní účely, dokud se neodhlásíte z odběru novinek. Odběr můžete kdykoli zrušit. Pokud si přejete dostávat náš newsletter, potřebujeme funkční a platnou e-mailovou adresu, jejíž platnost kontrolujeme v rámci procesu registrace prostřednictvím potvrzovacího e-mailu.
(3) Poskytování informací státním orgánům a správním organům
Údaje předáváme pouze státním orgánům a orgánům oprávněným získat informace v rámci zákonných povinností nebo na základě soudního rozhodnutí.
4) Zákonný důvod
V rozsahu, v jakém se na naše zpracování údajů vztahují obecné právní předpisy o ochraně údajů, jsou zákonnými důvody pro zpracování údajů:
a) plnění smluvních závazků vůči subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
b) souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
c) plnění zákonných povinností při shromažďování a zpracování údajů, zejména pro daňové účely (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

5. Práva subjektu údajů

Chtěli bychom použít vaše data k informování o našich produktech a službách a v případě potřeby se vás na ně zeptat. Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou takové údaje zpracovávány, obdržet informace o těchto údajích a další informace, stejně jako kopie údajů v souladu s čl. 15 GDPR. Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů o vás nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají. V souladu s článkem 17 GDPR máte právo požádat o okamžité vymazání takových údajů, nebo v souladu s článkem 18 GDPR, požádat o omezení zpracování údajů. Máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají, které jste nám poskytli, byly obdrženy v souladu s článkem 20 GDPR a požádat o jejich předání jiným odpovědným osobám. Jste dále oprávněni v souladu s článkem 77 GDPR podat stížnost u příslušného správního orgánu.

6. Právo na odstoupení

Máte právo odvolat udělený souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností od jeho odvolání. Pokud k odvolání souhlasu dojde během probíhající obchodní transakce, dojde k vymazání údajů okamžitě po jejím uzavření. Další zákonné povinnosti týkající se vymazání nebo blokování údajů tím nejsou dotčeny.

7. Právo na vznesení námitek

V souladu s čl. 21 GDPR můžete kdykoli proti budoucímu zpracování svých údajů vznést námitky. Námitky lze podat zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

8. Technická a organizační opatření

Přijmeme technická a organizační opatření, která jsou nezbytná k zajištění implementace předpisů o ochraně údajů, pokud je úsilí přiměřené vzhledem k zamýšlenému účelu ochrany. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat, proto doporučujeme zasílat důvěrné informace prostřednictvím pošty nebo použít šifrování.
Informace o cookies Google Analytics
Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA, kde jsou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho užívání webu, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a užíváním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nepřipojí vaši IP adresu k jiným datům Google. Instalaci cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro výše uvedené účely. Tento web používá přehledy Google Analytics o demografických charakteristikách, ve kterých se používají údaje ze zájmově orientované reklamy od Googlu a údaje o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran (např. Věk, pohlaví a zájmy). Tato data nelze vysledovat zpět ke konkrétní osobě a lze je kdykoli deaktivovat pomocí nastavení reklamy.
Shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics můžete ukončit kliknutím na následující odkaz. Je na něm nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu.