×
  • 07.06.2022

Vänligen ge 4 minuter för att stödja din bransch : Hållbarhetsundersökning om produktion av julstjärnor

Producenter: Genom att svara på denna korta enkät kan du hjälpa till att stödja tillväxten och utvecklingen av den europeiska julstjärnesektorn. Resultaten kommer att delas för kunskapsutbyte i hela Europa.

Julstjärneproducenter i hela Europa uppmanas att delta i en särskild undersökning som syftar till att förbättra industrins möjligheter till tillväxt, finansiering och kunskapsutbyte. Undersökningen är en del av det pågående EU-finansierade projektet Stars Unite Europe, som leds av SfE, det branschstödda europeiska marknadsföringsinitiativet som syftar till att öka försäljningen av julstjärnor.

 

GÖR EN ENKÄT >>

Denna undersökning är avsedd för europeiska julstjärneproducenter. Den är helt anonym; vi ber inte om någon information som kan identifiera ditt företag annat än ditt land.

Vad får producenterna ut av det?

Med din feedback kan du hjälpa Stars for Europe (SfE) och dess odlare att få viktig information och perspektiv på hållbarhet inom sektorn. Denna information kommer att förmedlas till EU:s finansieringsorgan REA (European Research Executive Agency) genom SfE:s pågående EU-finansierade projekt och kommer att användas för att stödja utvecklingen av framtida projekt och finansieringsansökningar. Dessa projekt syftar i sin tur till att stödja julstjärnesektorn som helhet – främst genom marknadsföring och säljfrämjande åtgärder som skapar försäljningstillväxt, samt stöd och utveckling av industrin genom att dela kunskap och resurser i hela leveranskedjan.

SfE leds av julstjärneförädlarna Beekenkamp Plants, Dümmen Orange, Selecta One och Syngenta Flowers. Från 2017 till 2020 initierade kampanjen mer än 9200 medieklipp och nådde 1,8 miljarder människor med strategiskt innehåll, tillsammans med en mängd andra marknadsföringsåtgärder både digitalt och traditionellt.

Stars for Europe
Ta reda på mer om hur SfE stöder branschen, https://julstjarna.info/
Stars for Europe (SfE) är ett marknadsföringsinitiativ grundat av de europeiska julstjärneförädlarna Dümmen Orange, Selecta One, Beekenkamp Plants och Syngenta Flowers. Initiativet inleddes under 2000 med målet att främja och säkra långsiktig försäljning av julstjärnor i Europa. Från 2021-2024 stöds Stars for Europe av EU-programmet Stars Unite Europa i sju länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige.

Presskontakt:
Blomsterfrämjandet
Erika Wallin & Malin Hidesäter
✉ erika@blomsterframjandet.se
✉ malin@blomsterframjandet.se
✉ info@blomsterframjandet.se