×
  • 17.01.2024

Podpora zahradnictví v České republice. Kampaň Evropské Unie poprvé podporuje propagaci muškátů a vánočních hvězd v České republice

Pelargonium for Europe (PfE) a Stars for Europe (SfE) jsou společné marketingové iniciativy podporované předními evropskými pěstiteli rostlin, které byly založeny s cílem zajistit dlouhodobý prodej muškátů a vánočních hvězd v Evropě. Touto cestou chtějí podpořit širší zahradnický sektor. Tyto iniciativy v současné době vedou aktivní propagační kampaně ve 22 evropských zemích.

Nový program Evropské Unie „Stars Unite a Europe in Bloom” byl v České republice zahájen letos v březnu a potrvá až do února 2026. Tato tříletá kampaň financovaná EU poprvé zahrnuje šest zemí střední a východní Evropy: Bulharsko, Českou republiku, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Prostředky EU umožňují v těchto zemích výrazně rozšířit předchozí aktivity o rozsáhlé celoplošné kampaně a odpovídajícím způsobem dosáhnout nových cílů a oslovit co nejširší veřejnost.

Nová kampaň EU je již v plném proudu a téměř dokončila první sezónu muškátů na jaře 2023. Nyní začíná s přípravou materiálů pro vánoční hvězdy před podzimní a zimní sezónou. K největším úspěchům v České republice zatím patří několik poutavých výstupů o muškátech v lifestylových časopisech s použitím podkladů a fotografií iniciativy Pelargonium for Europe, nebo partnerství na známé kulinářské akci Apetit piknik, kde se iniciativa podílela na muškátové výzdobě celého prostoru parku Grébovka v Praze.

Význam vánočních hvězd a muškátů pro evropské okrasné zahradnictví

Vánoční hvězdy a pelargonie jsou stěžejními produkty evropského okrasného zahradnictví. Každý rok se v Evropě vyprodukuje přibližně 100 milionů vánočních hvězd a 400 milionů licencovaných pelargonií. Vzhledem k tomu, že se tyto rostliny dokonale vzájemně sezónně doplňují, protože sezóna jedné z nich začíná brzy po skončení druhé, pěstuje mnoho zahradnických podniků jak muškáty, tak vánoční hvězdy. Oba produkty se často pěstují a prodávají regionálně nebo lokálně, a proto může zajištění jejich prodeje podpořit stabilitu odvětví, a to s menšími emisemi z dopravy ve srovnání s jinými produkty.

Členové SfE a PfE jsou světovou špičkou ve šlechtění okrasných rostlin a neustále pěstují nové, vysoce kvalitní odrůdy pelargonií a vánočních hvězd. V průběhu let se jim podařilo výrazně zlepšit dlouhověkost a odolnost odrůd dostupných v Evropě a také neustále rozšiřovat sortiment o další barvy a formy.

V současné době pelargonie a vánoční hvězdy představují kvalitu a rozmanitost moderního šlechtění a produkce rostlin. Stejně tak se dostává do popředí jejich mnohostrannost s širokou škálou dekorativních stylů a použití, také tradice, protože obě mají významnou kulturní roli v celé Evropě, a moderní pěstitelské postupy, v nichž udržitelnost hraje stále důležitější roli. Tyto prvky se odrážejí v programu EU spolu s jeho cílem zvýšit místní produkci a podpořit sdílení znalostí o inovativních technikách a technologiích v pěstování okrasných rostlin mezi pěstiteli v celé Evropě. Kampaň zahrnuje kombinaci propagace cílené na spotřebitele za účelem zvýšení povědomí o výhodách pelargonií a vánočních hvězd v kombinaci s informačními materiály, nástroji a podporou prodeje zaměřenou na obchodníky.

Spotřebitelská propagace a cílové skupiny

Aktivity pro spotřebitele zahrnují klasické PR s cílem dosáhnout pokrytí v předních sdělovacích prostředcích, spolupráci s médii od oblíbených časopisů až po celostátní televizní pořady a venkovní akce, jakož i aktivity napříč sociálními médii. Spotřebitelská propagace je zaměřena na cílové skupiny, které vstupují do proměnlivých životních etap, v nichž se nové způsoby chování snáze přijímají, především na osoby ve věku 50 až 65 let (tzv. „New Life Builders”) a osoby ve věku 25 až 35 let („Family and Career Builders”).  Aby bylo možné toto publikum zaujmout, je obsah kampaně strategicky vytvořen tak, aby oslovil různé skupiny spotřebitelů a jejich vkus.

Nástroje pro zelené zemědělství

Podpora prodeje pro specializované maloobchody zahrnuje materiály pro prodejní místa, sdílení zkušeností a poradenství v oblasti prodeje a účast na oborových akcích. Informační materiály, jako jsou případové studie a průzkumy o moderní a udržitelné výrobě, se dostanou k pěstitelům a dalším úrovním dodavatelského řetězce. Kromě toho se všem v tomto odvětví doporučuje využívat fotografie, videa a mediální obsah kampaně na podporu vlastních marketingových aktivit. Tyto materiály jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách kampaně. Materiály zaměřené na obchod pro kampaň PfE naleznete na adrese www.pelargonium-trade.com a pro SfE na adrese www.sfe-trade.com.