Обща политика на поверителност

Отговорник по смисъла на § 6 Teledienstgesetz или Mediendienste Staatsvertrag е:

Stars for Europe GbR,
c/o Zentralverband Gartenbau,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn, Германия

Управляващ директор: Dr. Ulrich Sander / Управление на европейски проекти: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
Email: susanne.lux(at)meclux.de

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС: DE224966758
Данъчен номер: 206/5779/0607

Отговорност

Съдържанието на тази рекламна кампания отразява само възгледите на автора и е негова отговорност. Европейската комисия и Европейската Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) не поемат никаква отговорност за всяко повторно използване на съдържащата се в нея информация.