Hitta kontaktperson för ditt land

Om du vill veta mer om landsspecifik verksamhet och finansiering kan du klicka på ditt land för att se kontaktinformationen.

Kontakta ledningsgruppen

Om du vill kontakta projektledningsgruppen för Stars for Europe kan du ta kontakt via nedanstående kontaktuppgifter.

Senior Project Manager
Dr. Susanne Lux
📞 + 49 2644 981333
susanne.lux@meclux.de

Project Manager
Dr. Rainer Krämer
management@org-intern.info

Communications Manager
Hannah Dunne
📞 + 44 7533 076185
communication@org-intern.info