Försäljningsmaterial och marknadsföringsmaterial

 

Vi erbjuder reklammaterial för butik på nätet. De högupplösta filerna kan laddas ner gratis. Du kan sedan skriva ut dem.

Instagram + Facebook 1

27,3 MB
Download >>

Download Square >>

Instagram + Facebook 2

24,1 MB
Download >>

Download Square >>

Instagram + Facebook 3

34,2 MB
Download >>

Download Square >>

Inlägg i sociala medier
x7

5,5 MB
Ladda ner >>

Breda banners x2

3,1 MB
Ladda ner >>

Nyhetsbrev via e-post

1 KB
Ladda ner HTML>>

Skötseletikett (dubbelsidig)

915 KB
Ladda ner >>

Affisch x 3

50 MB
Ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

16,14 MB
Ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

2,18 MB
Ladda ner >>

Instagram Story-Video
1080 x 1920

MP4
Ladda ner >>

Flygbladets framsida
A5

2,47 MB
Ladda ner >>

Flygblad tillbaka
A5

1,62 MB
Ladda ner >>

Flygbladets framsida

2,32 MB
Ladda ner >>

Flygbladets framsida

15,o5 MB
Ladda ner >>

Flygbladets framsida
A5

1,59 MB
Ladda ner >>

Flygblad tillbaka
A5

1,12 MB
Ladda ner >>

Anpassningsbar inbjudan till evenemanget

Dela på nätet
Anpassa med Canva >>

Takhängare 3

5,65 MB
Ladda ner >>

Takhängare – Inget snitt 2

12,95 MB
Ladda ner >>

Takhänare – Inget snitt 3

5,65 MB
Ladda ner >>

Takhängare 1

7,33 MB
Ladda ner >>

Takhängare 2

12,95 MB
Ladda ner >>

Affisch 2

A1

13,31 MB
Ladda ner >>

Affisch 3

A1

24,11 MB
Ladda ner >>

Banderoller

80 x 180

12,43 MB
Ladda ner >>

Takhängare – Inget snitt 1

7,33 MB
Ladda ner >>

Stor banner 1

350 x 250

42,87 MB
Ldda ner >>

Stor banner 2

350 x 250

43,91 MB
Ladda ner >>

Stor banner 3

350 x 250

58,65 MB
Ladda ner >>

Affisch 1

A1

14,38 MB
ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

9.059 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

27.26 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

26.94 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

42.63 MB
Ladda ner >>

Affisch A1
Motiv 1

15.16 MB
Ladda ner >>

Affisch A1
Motiv 2

17.10 MB
Ladda ner >>

Affisch A1
Motiv 3

17.12 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

54.30 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

32.84 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

37.15 MB
Ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

18.84 MB
Ladda ner >>

Affisch
A1

17.61 MB
Ladda ner >>

Affisch
A1

16.56 MB
Ladda ner >>

Affisch
A1

19.47 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
80 x 180

18.84 MB
Ladda ner >>

Affisch med stjärna
A1

8.12 MB
Ladda ner >>

Affisch med stjärna
A1

5.67 MB
Ladda ner >>

Affisch med stjärna
A1

13.28 MB
Ladda ner >>

Instagram + Facebook 1

27,3 MB
Download >>

Download Square >>

Instagram + Facebook 2

24,1 MB
Download >>

Download Square >>

Instagram + Facebook 3

34,2 MB
Download >>

Download Square >>

Inlägg i sociala medier
x7

5,5 MB
Ladda ner >>

Instagram Story-Video
1080 x 1920

MP4
Ladda ner >>

Nyhetsbrev via e-post

1 KB
Ladda ner HTML>>

Anpassningsbar inbjudan till evenemanget

Dela på nätet
Anpassa med Canva >>

Skötseletikett (dubbelsidig)

915 KB
Ladda ner >>

Affisch x 3

50 MB
Ladda ner >>

Affisch 2

A1

13,31 MB
Ladda ner >>

Affisch 3

A1

24,11 MB
Ladda ner >>

Affisch 1

A1

14,38 MB
ladda ner >>

Affisch A1
Motiv 1

15.16 MB
Ladda ner >>

Affisch A1
Motiv 2

17.10 MB
Ladda ner >>

Affisch A1
Motiv 3

17.12 MB
Ladda ner >>

Affisch
A1

17.61 MB
Ladda ner >>

Affisch
A1

16.56 MB
Ladda ner >>

Affisch
A1

19.47 MB
Ladda ner >>

Affisch med stjärna
A1

8.12 MB
Ladda ner >>

Affisch med stjärna
A1

5.67 MB
Ladda ner >>

Affisch med stjärna
A1

13.28 MB
Ladda ner >>

Breda banners x2

3,1 MB
Ladda ner >>

Stor banner 1

350 x 250

42,87 MB
Ldda ner >>

Stor banner 2

350 x 250

43,91 MB
Ladda ner >>

Stor banner 3

350 x 250

58,65 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

27.26 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

26.94 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

42.63 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

54.30 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

32.84 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
350 x 250

37.15 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
80 x 180

18.84 MB
Ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

16,14 MB
Ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

2,18 MB
Ladda ner >>

Banderoller

80 x 180

12,43 MB
Ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

9.059 MB
Ladda ner >>

Lång banderoll
80 x 180

18.84 MB
Ladda ner >>

Stor banderoll
80 x 180

18.84 MB
Ladda ner >>

Takhängare 1

7,33 MB
Ladda ner >>

Takhängare 2

12,95 MB
Ladda ner >>

Takhängare 3

5,65 MB
Ladda ner >>

Takhängare – Inget snitt 1

7,33 MB
Ladda ner >>

Takhängare – Inget snitt 2

12,95 MB
Ladda ner >>

Takhänare – Inget snitt 3

5,65 MB
Ladda ner >>

Flygbladets framsida
A5

2,47 MB
Ladda ner >>

Flygblad tillbaka
A5

1,62 MB
Ladda ner >>

Flygbladets framsida

2,32 MB
Ladda ner >>

Flygbladets framsida

15,o5 MB
Ladda ner >>

Flygbladets framsida
A5

1,59 MB
Ladda ner >>

Flygblad tillbaka
A5

1,12 MB
Ladda ner >>

Har du några frågor om POS-material?

Hör av dig till oss! >>